سالهای نچندان دور:
علت سکته قلبی :قطع و وصلی اینترنت حرص خوردن شدید :|+مرگ الکترونیک
++ما به سمت یک خودکشی تدریجی حرکت میکنیم...
+++هیچ!

×My mind is gone, I'm spinning round

And deep inside, my tears I'll drown

I'm losing grip, what's happening?!  ...This is how I  feel

××آهنگ cry از ریحانا

×××عقل من از کار افتاده است،سرگردانم و به شدت در خودم هستم و عاقبت اشکهایم مرا در خود غرق خواهند کرد،من راه را گم کرده ام، چه شده است؟! ... این چیز هایی ست که احساس میکنم... 

منبع اصلی مطلب : و خُـــــــدایی که در این نزدیکی ست...
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : به کجا چنین شتابان؟!