گذشته
دارم به گذشته باز میگردم
به گذشته نچندان دور
که امیالی درون من
مرا به نوشتن پست هایی رمز دار
فرا میخوانند
دارم پا به آینده میگذارم
و به گذشته باز میگردم
دارم به درونم باز میگردم
دست هایی مرا به سوی خود میکشند
دارم به گ...+یک زمانی هم بود که تمام پست هایم پوشیده بود...
منبع اصلی مطلب : و خُـــــــدایی که در این نزدیکی ست...
برچسب ها : گذشته
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : خودگویی و خود خندی...